SZYBKO / SPRAWNIE / SKUTECZNIEUproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne – UPR

https://kcr.org.pl/wp-content/uploads/2022/12/PZU-teaser.png
” 28 lat doświadczenia to sukces Twojej firmy. Natychmiastową pomoc oferuje zespół licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych, radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych.
Nowość w postępowaniu restrukturyzacyjnym – udogodnienie dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy nie będą potrzebowali sądowej zgody na rozpoczęcie negocjacji z wierzycielami, rozpoczęcie procedur restrukturyzacji oraz restrukturyzacji naprawczej.”

Bezpłatna konsultacja

Natychmiastowa ochrona przed egzekucją i wypowiadaniem umów, czas trwania UPR – maksymalnie 4 miesiące

Głównym celem uproszczonej restrukturyzacji jest przygotowanie projektu porozumienia dłużnika z wierzycielami, który prowadzi do zawarcia układu, w sposób maksymalnie skrócony – w okresie czterech miesięcy. Jeżeli w tym czasie przedsiębiorca nie dojdzie do porozumienia z wierzycielami, ochrona majątku przedsiębiorstwa wygaśnie.

Uproszczona restrukturyzacja daje przedsiębiorcy możliwość przeprowadzenia postępowania bez udziału sądu, co w rezultacie powinno przyspieszyć wszystkie procedury i zredukować koszty restrukturyzacji zadłużenia.

Pamiętaj, możesz skorzystać tylko raz

Należy jednak mieć na uwadze, że przedsiębiorca zgodnie z nowym projektem ustawy ma możliwość otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu jednokrotnie a obwieszczenie powinno zawierać dane nadzorcy sądowego oraz datę dnia układowego.
Dzień dokonania obwieszczenia to dzień otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu.

Ostateczny termin na złożenie wniosku – 30.06.2021

Do dnia 30 czerwca 2021 roku, przedsiębiorca, który zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym umowę, może obwieścić w MS i G o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.

Cel uproszczonej restrukturyzacji

Głównym celem uproszczonej restrukturyzacji jest przygotowanie projektu porozumienia dłużnika z wierzycielami, który prowadzi do zawarcia układu, w sposób maksymalnie skrócony – w okresie czterech miesięcy. Jeżeli w tym czasie przedsiębiorca nie dojdzie do porozumienia z wierzycielami, ochrona majątku przedsiębiorstwa wygaśnie.

Uproszczona restrukturyzacja daje przedsiębiorcy możliwość przeprowadzenia postępowania bez udziału sądu, co w rezultacie powinno przyspieszyć wszystkie procedury i zredukować koszty restrukturyzacji zadłużenia.

Główne założenia uproszczonej restrukturyzacji

Postępowanie o zatwierdzenie układu, może zostać samodzielnie otwarte przez przedsiębiorcę, po spełnieniu dwóch warunków:

 • zawarcie umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym.
 • przygotowaniu przez dłużnika propozycji układowych oraz spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i przekazaniu ich nadzorcy układu.
 • obwieszczenie o zamiarze przeprowadzenia restrukturyzacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Od momentu obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz po wskazaniu dnia układowego dłużnik (przedsiębiorca) i doradca restrukturyzacyjny (nadzorca układu), mają cztery miesiące na zawarcie porozumień między wierzycielami i złożenie wniosku o zatwierdzenie układu.

Krajowe Centrum Restrukturyzacji

W samym centrum Polski

Jesteśmy w Centrum Polski, ale również w Warszawie i Łodzi

 • Warszawa – 200 km czas dojazdu 1h 45 min,
 • Łódź – 70 km – 45 min
 • Poznań – 180 km – 2 h 15 min
 • Wrocław – 155 km – 1 h 30 min
 • Gdańsk – 359 km – 3 h 30 min
 • Szczecin – 430 km – 4 h 15 min
 • Katowic – 200 km – 2h 30 min
 • Kraków -300 km – 3 h
Kapitał Polski
Jesteśmy w centrum Polski

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1U

https://kcr.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/restrukturyzacja-logo-01.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Krajowe Centrum
Restrukturyzacji

Copyright © KCR 2020