Oferta KCR

Krajowe Centrum Restrukturyzacji
Kapitał Polski
28 lat doświadczenia
Wsparcie Klientów Indywidualnych
Opieka prawna Przedsiębiorców
Pomoc prawna
Tysiące zadowolonych Klientów
Twórcą projektu Krajowego Centrum Restrukturyzacyjnego (KCR) jest Zbigniew Szydłowski, doradca restrukturyzacyjny z 28 letnim doświadczeniem zawodowym, ekspert pracujący w zespole koordynującym działania tarcz antykryzysowych.

Doświadczenie, praktyka, skuteczność to nasze atuty. Bezpłatne wstępne konsultacje.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

RESTRUKTURYZACJA FIRM

Restrukturyzacja to szereg zmian i procesów całego obszaru działalności przedsiębiorstwa, mających na celu zwiększenie wydajności oraz poprawę funkcjonalności firmy.

Cel

Naprawa i rozwój przedsiębiorstwa w sposób najbardziej efektywny, nastawienie na uzyskanie lepszych wyników, które mają się przełożyć na zwiększenie zysków oraz płynności finansowej.

Korzyści

Ochrona przedsiębiorstwa przed impulsywnymi działaniami wierzycieli – przedsiębiorstwo dostaje więcej czasu na poprawę swojej sytuacji, ma możliwość odzyskania zaufania i płynności finansowej.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych 

 • Postępowanie o zatwierdzenie układu PZU (pozasądowe)
 • Przyspieszone postępowanie układowe (pozasądowe)
 • Postępowanie układowe (pozasądowe)
 • Postępowanie sanacyjne (sądowe)

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne UPR (od 24.06.2020 roku)

Tarcza 4.0

Biznes nie będzie potrzebował sądowej zgody, by rozpocząć negocjacje z wierzycielami oraz ochronić się przed egzekucją. Powinno to pomóc w uratowaniu tysięcy firm.

Taki pomysł przygotowały ministerstwa Sprawiedliwości i Aktywów Państwowych oraz Prokuratoria Generalna RP. Uzyskał już poparcie większości resortów w rządzie i wiele wskazuje na to, że niebawem zostanie przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie skierowany do łaski marszałkowskiej.

Ustawa o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym ‒ bo o niej mowa ‒ ma służyć szybszemu porozumiewaniu się dłużników z wierzycielami. Co będzie niebawem szczególnie potrzebne, bo wszystko wskazuje na to, że sądy będą zakorkowane, a w przypadku przedsiębiorców znajdujących się w finansowych tarapatach każdy tydzień czekania na decyzję zwiększa ryzyko upadłości.

Kluczowa propozycja zakłada, że otwarcie postępowania możliwe będzie samodzielnie przez przedsiębiorcę. Ażeby to uczynić, będzie on musiał zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym oraz opublikować obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dziś potrzebne jest wystąpienie do sądu, a te ‒ jak słyszymy w Ministerstwie Sprawiedliwości ‒ będą niebawem bardzo obłożone pracą.

Od chwili podjęcia działania przez przedsiębiorcę jego majątek będzie chroniony. Zakazem egzekucji objęte będą i wierzytelności niezabezpieczone, i zabezpieczone rzeczowo. Zakazane będzie również wypowiadanie kluczowych umów przez wierzycieli, takich jak umowy dzierżawy, najmu czy rachunku bankowego.

W czwartej odsłonie tarczy znajdziemy nowe przepisy o dopłatach do oprocentowania dla firm, wsparcie finansowe dla samorządów, zmiany dla pracodawców i pracowników, bariery przeciwko wrogim przejęciom przedsiębiorstw, ułatwienia dla rynku zamówień publicznych, a także wakacje kredytowe dla frankowiczów.

Bezpłatna konsultacja:

+ 48 602 199 357

+ 48 43 827 30 00
+ 48 43 822 17 68

Tarcza 3.0

Główne założenia:

 • Firmy dotknięte kryzysem
 • Dofinansowanie z PFR skrót informacji.

Mikroprzedsiębiorcy

To przedsiębiorca, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłącze­niem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR;

Zwrot subwencji:

Zwrot subwencji zależy od okresu utrzymania prowadzenia działalności gospodarczej i zachowania poziomu zatrudnienia. Przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziomu zatrudnienia może zachować (brak obowiązku zwrotu) 75% całko­witej wartości subwencji, w przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50%, brak obowiązku zwrotu subwencji dotyczy 25% jej wartości.

Małe i średnie przedsiębiorstwo

(„MŚP” lub „mała i średnia firma”) – to przed­siębiorca, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie prze­kracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR

PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY UTRZYMAŁ CO NAJMNIEJ 100% POZIOM ZATRUDNIENIA ORAZ WYKAZAŁ STRATĘ GOTÓWKOWĄ NA SPRZEDAŻY WIĘKSZĄ NIŻ 25% WARTOŚCI SUBWENCJI, MOŻE ZACHOWAĆ 75% KWOTY SUBWENCJI W FORMIE BEZ­ZWROTNEJ.

Tarcza dla dużych FIRM

Duża firma: Przedsiębiorca, którego zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej) obrót przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa przekracza 43 mln EUR w ujęciu skonsolidowanym oraz małe i średnie przedsiębiorstwa („MŚP”), które zatrudniają od 10 do 249 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR w ujęciu skonsolidowanym, o ile nie są beneficjentem programu Tarcza Finan­sowa dla MŚP

Dofinansowanie maksymalnie:

 • Płynnościowe do 1 mld zł
 • Preferencyjne do 750 mln zł

Warunki uzyskania i zwrotu, wnioski oraz dokumenty należy oceniać  w  indywidualnych przypadkach konkretnego przedsiębiorcy.

Bezpłatna konsultacja:
+ 48 602 199 357

+ 48 43 827 30 00
+ 48 43 822 17 68

UPADŁOŚĆ FIRM

Upadłość likwidacyjna

Konieczność zgłoszenia wniosku o upadłość i przeprowadzenie postepowanie upadłościowego jest następstwem działań/zaniechań przedsiębiorstwa, które doprowadziły do stanu niewypłacalności – co oznacza, że firma nie reguluje w terminie swoich zobowiązań.

Upadłość to skomplikowany proces i może zostać przeprowadzony tylko przez licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego , który jako syndyk wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem Sądu (Rady Wierzycieli) .

Pre-Pack

Upadłość to także przygotowana likwidacja i sprzedaż majątku , w ramach procedury pre-pack. .

Cel

Postępowanie upadłościowe ma na celu przede wszystkim przeprowadzenie likwidacji firmy,  zaspokojenia wierzycieli w jak największym stopniu i w końcu wykreślenie z KRS ( lub innego rejestru).

Rodzaje upadłości

 • Upadłość likwidacyjna
 • Upadłość układowa
 • Pre-pack
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Jest następstwem niewypłacalności dłużnika – osoby fizycznej – konsumenta.

Cel

Stworzenie dla dłużnika warunków, w których będzie w stanie spłacić zaległe zobowiązania, (chociażby w części) oraz uzyskać „drugą szansę” w życiu.

Funkcje postępowania upadłościowego

 • Oddłużenie niewypłacalnego konsumenta
 • Wstrzymanie windykacji
INWESTYCJE
 • Kojarzenie Partnerów Biznesowych

 • Wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości
 • Wyceny ruchomości
 • Aukcje NetBid
 • Pośrednictwo nieruchomości
 • M&A, sukcesja

Bezpłatna konsultacja:
+ 48 602 199 357

+ 48 43 827 30 00
+ 48 43 822 17 68

DORADZTWO PODATKOWE i FINANSOWE

Nasza kancelaria świadczy kompleksową obsługę klienta.

W naszym zespole są eksperci z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym . Specjaliści z zakresu doradztwa podatkowego, finansowego, rachunkowości, księgowości i ekonomii. Są to biegli rewidenci, doradcy podatkowi , finansiści , ekonomiści.

 • Aldona Załęska – Doradca podatkowy nr. wp. 09828
 • Tadeusz Kulesza – biegły rewident nr wpisu 9107
 • Krzysztof Mielnik – ekonomia i finanse

Bezpłatna konsultacja:
+ 48 602 199 357

+ 48 43 827 30 00
+ 48 43 822 17 68

WINDYKACJA

Krajowa VINDIGO

Międzynarodowa DEBTUS

Bezpłatna konsultacja:
+ 48 602 199 357

+ 48 43 827 30 00
+ 48 43 822 17 68

https://kcr.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/restrukturyzacja-logo-01.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Krajowe Centrum
Restrukturyzacji

Copyright © KCR 2020