AktualnościSpółki nieruchomościowe – nowe obowiązki podatkowe od 2021 roku

4 stycznia, 2021
https://kcr.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/spolki-nieruchomosciowe.jpg

Znowelizowane przepisy definiują spółkę nieruchomościową, jako podmiot niebędący osobą fizyczną, który sporządza bilans i ma w swoich aktywach nieruchomości warte co najmniej 10 mln zł, przy czym nieruchomości te stanowią powyżej 50 proc. aktywów.

Taka spółka będzie zobowiązana przedstawić informację o tym, kto posiada w niej jakie udziały w oraz jakie ma z tego tytułu prawa i obowiązki do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego .

W przypadku zbycia udziałów w takiej spółce, gdy przynajmniej jedna ze stron takiej transakcji nie jest rezydentem Polski, a przedmiotem transakcji zbycia są udziały (akcje) dające co najmniej 5 proc. praw głosu albo prawa do udziału w zysku spółki, to obowiązkiem rozliczenia podatku od zysków kapitałowych takiej transakcji zostanie obciążona spółka nieruchomościowa.

Spółka będzie zobowiązana  w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód do opodatkowania do zapłaty 19-procentowego podatku od zysku z tego tytułu do właściwego urzędu skarbowego.

Gdy spółka nieruchomościowa nie ma siedziby lub zarządu w Polsce, to zobowiązana będzie do ustanowienia w naszym kraju przedstawiciela podatkowego. Jeśli nie spełni tego obowiązku, grozi jej administracyjna kara nakładana przez naczelnika urzędu skarbowego do 1 mln zł.

https://kcr.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/restrukturyzacja-logo-01.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Krajowe Centrum
Restrukturyzacji

Copyright © KCR 2020

Translate »